Seyyid Muhammed Ruhi kimdir?

Seyyid Muhammed Ruhi Kimdir?

Hem anne hem baba tarafından Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz’in soyundan gelen Seyyid Muhammed Ruhi, dini eğitimlerini küçük yaşta tamamlamışlardır.

Baba tarafından Hz. Hüseyin Efendimiz'in, anne tarafından Hz. Pir Abdulkadir El Geylani Hazretleri’nin soyundan seyyid ve şerif olan Seyyid Muhammed Ruhi çocuk yaşlardan itibaren Hz. Pir’e duyduğu derin muhabbet ile manevi yolculuğunu erken yaşlarında tamamlamıştır. Genç yaşında Cenabı Hakk’ın irşad eri olarak görevlerine başlamışlardır.

Yaşadığı bölgenin ötesinde ve yaşadığı çağın ilerisindeki beyanatları ile Avrupa, Amerika, Ortadoğu, Afrika ve Asya bölgesinde ulemanın ve şeyhlerin sevgisini kazanarak bahsi geçen coğrafyalarda ülkemizin ve bölgenin kardeşliğine ve birliğine büyük katkılar sağlamışlardır.

Kısa bir zaman içerisinde dünyanın dört bir tarafından kendisine verilen 1600’den fazla tasavvuf ve ilim icazeti ile Ümmet’in maddi ve manevi dertlerine derman olmuşlardır.

Altı kuşaktır dedelerinden gelen Nebevi Tıbbını, kendisine takdir edilen fütuhatlar ile geliştirmiş olan Seyyid Muhammed Ruhi, Nebevi Tıbbı ekolünde de uzun yıllardır uluslararası çapta kıymet görmektedir.

İlmi konularda kendisine verilmiş olan fütuhatları Ümmeti Muhammed’e sunan Seyyid Muhammed Ruhi için asıl olan aşk ve kardeşliktir.

Aşk yolculuğunda pek çok talebesi ile beraber hizmeti kendisine yol olarak gören Seyyid Muhammed Ruhi, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını her şeyden önde görmektedir.

Kardeşlik ikliminin ülkemizde ve bütün İslam Alemi’nde devamı için büyük gayretler ile Medine’de her Ramazan ayında kurduğu binlerce kişilik iftar sofraları Türkiye ile bütün İslam Alemi’nin kanaat önderlerini ve milletlerini bir araya getirmektedir.

Şeriat, Sünnet ve Ehli Beyt sevgisi üzerine kurulu olan yolda talebelerini yetiştiren Seyyid Muhammed Ruhi İstanbul’da yaşamaktadır.

Allah kendisinden razı olsun.